Вести

Драго ни е што споделуваме со вас за резултатите од нашата работа, новостите од компанијата и ви даваме навремен развој и услови за назначување и отстранување на персоналот.